עיון

מסמכיםתאריך הוספה

סדר לפי : שם | תאריך | צפיות [ יורד ]
קידושי אישה מכונים במקורותינו 'קניין'. משמעות הקניין בקידושין נבחנת לאור שלושה מישורים: אופיו של מעשה הקידושין, גדרו המשפטי, והתוצאה שלו, ולאור היחסים הפנימיים בין שלושה מישורים אלו.
מחלוקתם הידועה של הסמ ע והט ז ביחס לתפקיד הכסף בקניינים, מקבלת במאמר זה תוספת ביאור, ובעקבותיו מתבררת יותר משמעותו של הכסף בקניין הקידושין. בסופו של המאמר מציע המחבר הבנות שונות למהותו של קניין הקידושין לאור הדיונים הקודמים במאמר, ביחס לתפקיד הכסף בקניין הקידושין.
דין השליחות, מאפשר לאדם אחד לפעול עבור חבירו, ולהחיל עבורו חלויות. אחרונים רבים מנסים להבין מהו המנגנון המאפשר את קיומה של שליחות. מאמר זה, טוען כי ישנם שני צירים מרכזיים סביבם מתנהל הדיון בהבנת מנגנון השליחות. שילובם של שני צירים אלו זה עם זה יכול ליצור דרכים שונות שיבהירו את דעות האחרונים בהבנת מנגנון זה. המאמר בוחן כמה משיטות האחרונים הקלאסיות בדרך זו.
שאלת יסוד בסוגיית תנאים היא - האם היכולת להתנות תנאים לגבי יצירת חלויות היא דבר פשוט שמקורו בסברה, או שמא מדובר בחידוש הדורש מקור. במאמר מוסברים שני צדדי השאלה. ביחס לאפשרות כי מדובר על יכולת מחודשת, מועלות שלוש הבנות המסבירות את מהות החידוש שבדין זה.
הרי ץ גיאת מונה שלושים מצוות מהן נשים פטורות . המאמר מפרט מהו מקור הפטור וטעמו בכל מצווה ומצווה. מתוך כך עולה כי בדרך כלל ניתן למצוא במצוות שמהן נשים פטורות, גורמים שונים המורים על צמצום היקף החיוב במצווה, כשלב מקדים והכרחי בלימוד פטור נשים ממצוות אלו.
מאמרים אחרונים

דף הבית
על הישיבה
מעורבות בקהילה
הישיבה והצבא
צוות הישיבה
על ירוחם
הישיבה התיכונית
צור קשר
חדשות
מאמרים
ספריית שיעורים
שמיניסטים
חיפוש
קישורים
מפת האתר
תרומות

 

 

all rights reserved - Avi Kaliski and David Salzer