icon קישור לגירסת הדפסה

 

פרשת כי תצא התשס"ג, שיחת סעודה שלישית*

החופש הגדול

בראשית הפרשה מתמודדת התורה עם טרגדיה. אדם יוצא כחלק ממחנה ישראל למלחמה באויב. אולם, תוך כדי המלחמה הוא מתאהב באויב. התורה מנחה את האדם כיצד עליו לנהוג במקרה כזה.

בטל רצונך מפני רצונו

התשובה דורשת מן האדם שינוי. האדם חי באופן מסוים, במערך חיים מובנה שאליו הוא רגיל, והתשובה תובעת ממנו לשנות את הכיוון, להתנהג אחרת. באישיותו של האדם מתעורת התנגדות אוטומטית לניסיון זה לשנות אותו, לכפות עליו תביעה חיצונית, משום שבאדם קיימת נטייה טבעית לחופש, ונטייתו זו מתנגדת למערכות כופות.

במבט ראשון, נראה כי התורה בכללה מדכאת נטייה זו לחופש בכך שהיא דורשת מן האדם להישמע לציוויים והוראות. כדי לקיים את רצון התורה על האדם לקבל על עצמו מערכת חוקים ומצוות מגבילה. התשובה, בפרט, מצטיירת ככפייה נוספת של מערכת חיצונית הדורשת מן האדם לפעול בניגוד לרצונו החופשי. אפילו אדם שהתאים את עצמו ואת רצונותיו למערכת החוקים המחייבת של התורה, צריך לשנות את הרגליו ואת מערך החיים שבו הוא חי בבואו לעשות תשובה. עליו לבטל את רצונו ולדכא את נטייתו לחופש, לטובת מערכת מוכתבת הדורשת ממנו קיום של פרטים מדויקים.

הנטייה הטבעית לחופש - לא תוכל להתעלם

קיימות שתי תגובות שונות במהותן לדרישת התורה לכפות על האדם לבצע חוקים, שבתחושה פשוטה מנוגדים לרצונו של האדם. תגובה אפשרית אחת, היא דיכוי של נטייתו הטבעית לחופש. האדם מבטל את רצונו מפני רצון התורה, מתוך הבנה כי העובדה שהתורה מצווה לפעול אחרת מכפי שהוא רוצה בעצמו, מעידה שנטייתו לחופש פגומה, ויש לדכאה.

תגובה אפשרית שנייה, היא התעוררות של האדם להתבונן בתוך נבכי אישיותו בכדי להבין טוב יותר את הנטייה לחופש, שהתורה עומדת בסתירה לה. במטרה למצוא את מקורה, חודר הוא אל עומקה, תוך העצמת הרגש הקורא לו לנהוג כבן חורין ולפעול על-פי רצונו; תוך התעלמות מן המערכת המנסה לכפות עצמה עליו.

ייתכן כי בסופה של ההתבוננות יגלה האדם, כי שורשה של הנטייה לחופש יונק ממקורות שליליים. כעת אולי תהיה הוקעתה קלה יותר עבורו, שכן שליליותה ופגמיה מובנים לו. עם זאת, ייתכן שבסיום התהליך של בחינת הנטייה לחופש, יראה אותה האדם באור אחר.

חופשיות, אינסופיות, אלקות

הנטייה הכללית לחופש, המנחה את הרצונות הפרטיים ואת ההתנהגות, מייחדת את האדם משאר הנבראים. הדומם, הצומח ואף החי, מתנהגים בהתאם למערכות החוקים שנקבעו להם בשעת בריאתם. המגבלות הטבועות בהם אינן מעוררות אצלם התנגדות. אולם, באדם קיים דחף לשבור את המסגרות העוטפות אותו ומגבילות את יכולתו. רצונו - לפרוץ את מגבלות המציאות, רחוקות ככל שיהיו. על-כן בראותו את כוח המשיכה יתמיד בנסיונות להתגבר עליו עד להמצאת אמצעים שיאפשרו לו לעשות זאת. מתוקף היותו אדם ניתנה בידו האפשרות לעשות כרצונו, והוא רוצה לממשה במלואה - לעקוף את גבולות היכולת ולבטא בכך את חופשיותו. העובדה שמדובר בדחף עמוק ויסודי כל-כך הטבוע באדם משקפת את היותו נובע ממקור אלקי. רצון פנימי זה לנצח את הטבע ואת מערכותיו הכפויות על האדם ולהתחכך באינסוף, יסודו בצלם האלקים שבאדם. כסדין אדום ניצב שיא הריצה בפני האצן, ומעורר אצלו את השאיפה לשבור את השיא ולו רק בשבריר שנייה, לעבור מעל המשוכה המייצגת את קצה גבול היכולת.

יכולתו של האדם לפרוץ את מגבלות המציאות וחוקיה אינה אפשרות תאורטית בלבד. מוטבעת היא בעומק הווייתו, כך שהיא דוחפת אותו למצוא את חירותו ולהתנגד בכל כוחו לכל כפייה חיצונית. זהו רצון שאינו רצוני לאדם, מעין האינסטינקטים הדוחפים את בעלי החיים לפעולה. מקנה הוא לאדם את הכלים  לעקוף כל מכשול בדרכו אל החופש. אין דבר שיוכל לעמוד בפני רצונו זה. בשאיפת האדם להוכיח כי אין לגבולות משמעות עבורו, בנטייתו אל האינסופיות, קיים משהו אלקי.

השתעבדות בדרך לחירות

בכוחה של נטיית האדם לחופש לגבור אף על מאמצים וסבל הנגרמים לאדם. בדרכו לשבור שיא ריצה, גבול במציאות, מוכן האצן להשקיע זמן רב ומאמצים כבירים, הכרוכים עבורו בהשתעבדות למערכות חיצוניות, שאליהן עליו להיות ממושמע. מוכן הוא לטחון עצמו עד דק, להיכבל למערכת דרישות פרטנית ודקדקנית המנוגדת לרצונותיו היומיומיים, ובלבד שבסופו של התהליך יוכל להגיע אל מטרתו - פריצת המגבלות; שיפור של אלפית השנייה לשיא הקודם. כלומר, בשעה שהאדם מבין כי לשם מציאת חירותו המהותית עליו לוותר על רצונות פחותים בחשיבותם ולהישמע למערכת הכופה עליו פרטים רבים הסותרים את רצונו החופשי, מוכן הוא לוויתור זה. מתמסר הוא כל-כולו, ראשו, על כרעיו ועל הרצונות שבקרבו לטובת מימוש האינסופיות הטבועה בו בדמות הנטייה לחופש מוחלט.

עבד ה' הוא לבדו חופשי

עובדת היותו של האדם נמשך לשבירת מגבלות ולפריצת מערכות הנכפות עליו מן החוץ, אמורה לגרום לו להתגבר על חומריותו של העולם. הציפייה היא שהאדם יגלה כי החומר והתאוות מגבילים אותו וכופים עליו התנהגות שאינה מתאימה לרצונו החופשי, וממילא תתעורר בו התנגדות טבעית להשתעבדות לעולם הזה, על תאוותיו ומוגבלויותיו. האדם, ששאיפותיו תמיד למעלה, שרצונו לחופש מתנגד במהותו לכוחות המשיכה הארציים, אמור להילחם במציאות הנמוכה ובגבולות שהיא מציבה לו, כך שיוכל להיפגש עם העומד מעבר להם, עם הרוחניות האינסופית הטבעית לו.

טרגדיה במלחמה - אויב מתחלף באוהב

האדם יורד אל המציאות במצב רוחני של חלק א-לוה ממעל במטרה להילחם באויבו, הטבע החומרי, ולמצוא את חירותו האמיתית שאינה כבולה לתאוות המשעבדות הקיימות במציאות הנמוכה. אולם, לעתים מתרחשת טרגדיה בעיצומה של המלחמה. תוך כדי המאבק בחומריות העולם הזה, מתאהב האדם במציאות הנמוכה ובתאוות המנסות לכבול אותו ואשר בהן הוא אמור להילחם. המשבר הנובע מכך הוא עצום. האדם מצמיד את כל מושגי האינסוף שאליהם הוא שואף, לחומריות ולתאוות. במקום לחפש את החופש האמיתי, המוחלט, שבחיים הרוחניים, הוא רוצה תאוות בכל העוצמה, חומריות בלי גבולות. מתוך מחשבה מוטעית שהרוח היא המגבילה, מיושמים הרצון והדחף לפרוץ גבולות דווקא ברבדים הנמוכים ביותר במציאות. עוצמתה של הטרגדיה טמונה בסתירה הפנימית הכואבת של הצמדת האינסופיות הטבועה באדם לתאוות השפלות והחומריות ביותר, שכל כולן הגבלת האדם לתוך מסגרת חיים מצומצמת מאוד.

כופין אותו עד שיאמר רוצה אני

התורה מציבה לאדם מערכת של מצוות, המנחה את האדם כיצד בדיוק עליו לפעול. מערכת המצוות כוללת פרטים מדוקדקים, שעל האדם לקיימם. אלא שאין מטרת התורה להגביל את האדם ולמנוע ממנו לפעול על-פי רצונו החופשי. להפך, משמעותם של הפרטים היא להנחות את האדם כיצד יוכל לגבור על התאוות החומריות המושכות אותו, להדריך אותו בדרכו לנצח את המערכה נגד המציאות הנמוכה ולמצוא את החופש האמיתי.

מצוות התשובה במיוחד, מבטאת את הצורך של האדם לפעול גם כנגד רצונותיו הראשוניים והטבעיים על מנת שיוכל לפרוץ את מחסומי החומר והטבע ולהיפגש עם עולם הרוח האינסופי שמעבר להם.

התשובה אמנם דורשת מן האדם לשנות כיוון, להתנהג אחרת מן האופן שבו הורגל לחיות, להישמע למערכת מפורטת ומדוקדקת של דרישות, אך דווקא היא זו שתביא אותו אל החירות האמיתית, תשיב אותו אל הנקודה שממנה התחילה מציאותו בעולם - חלק אלוק ממעל.

 * סוכם על-ידי תלמידים.


צטט מאמר זה באתרך | צפיות: 3493

היה הראשון להגיב למאמר זה
RSS לתגובות

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב למאמרים.
בבקשה הכנס בשם המשתמש או הרשם לאתר.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.1

 
< קודם   הבא >
מאמרים אחרונים

דף הבית
על הישיבה
מעורבות בקהילה
הישיבה והצבא
צוות הישיבה
על ירוחם
הישיבה התיכונית
צור קשר
חדשות
מאמרים
ספריית שיעורים
שמיניסטים
חיפוש
קישורים
מפת האתר
תרומות

 

 

all rights reserved - Avi Kaliski and David Salzer